Disclaimer

Disclaimer van WoonbotenRotterdam

WoonbotenRotterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van WoonbotenRotterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met WoonbotenRotterdam zijn verbonden. WoonbotenRotterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op WoonbotenRotterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

WoonbotenRotterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via WoonbotenRotterdam worden aangeboden. WoonbotenRotterdam garandeert niet dat de op WoonbotenRotterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

WoonbotenRotterdam garandeert ook niet dat de op WoonbotenRotterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WoonbotenRotterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in WoonbotenRotterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

WoonbotenRotterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WoonbotenRotterdam. U vrijwaart WoonbotenRotterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website WoonbotenRotterdam.